ERDÉLY-SZÉKELYEK-SZÉKELY ÍZEK RECEPTEK-SZÉKELY VICCEK-MAGYARORSZÁG MA

ERDÉLY-SZÉKELYEK-RÁKOS DAGANAT MEGELŐZÉS-SZÉKELYFÖLD TÖRTÉNELEM ÉS MAGYAR NÉPHAGYOMÁNYOK

 

 Meggyílkolt székelyek:

ERDÉLY MA KLIKK IDE:

 http://erdely.ma/autonomia.php?id=11978&autoid=18279&year=2005&month=8&day=5&what=archivum

 Tőkés László az Európai parlament alelnöke lett:

http://www.magyarsag.org/05084.htm

Tőkés László autonómia:

 

Orbán Viktor:

 

Markó Béla:

-EGY NYELV VAGY NÉV HASZNÁLATA EGY EMBER ÉLETÉBEN EGY KELLÉK AZ LEHET BÁRMILYEN, DE GENETIKAILAG Ő MILYEN NEMZET AZON SENKI NEM TUD VÁLTOZTATNI.SOK ORSZÁG TERÜLETÉN DE FŐLEG ERDÉLYBEN SOK EMBER KEVEREDETT VAGY FELVETT EGY MÁSIK NEVET ÉS NYELVHASZNÁLATOT.MÁS NEMZETISÉGÜNEK MONDJA MAGÁT FŐLEG ILYENEK A ROMÁNOK SZÉGYELIK A VILÁGON BÁRHOVÁ MENNEK,HOGY ŐK ROMÁNOK EZÉRT OLASZNAK,FRANCIÁNAK- MAGYARORSZÁGON MEG ERDÉLYI MAGYARNAK VALLJÁK MAGUKAT.HA MEGKÉRDEZNÉNK EGY ILYEN EMBERT, HOGY -HOGY HÍVTÁK A NAGYAPJÁT VAGY -HOL VANNAK ELTEMETVE A DÉDSZÜLEI MEGLEPŐDNÉNK A VÁLASZON.SAJNOS A POLITIKA TETTE EZT NAGYRÉSZT AZ EMBEREKKEL,NEMZETEKET TETTEK TÖNKRE.MAGYARORSZÁGON IS LASSAN KEVESEBB MAGYAR ÉL MINT KÜLFÖLDÖN A JOBB MEGÉLHETÉS ÉRDEKÉBEN ELHAGYTÁK A HAZÁJUKAT AHOGY ÉN IS.ÉS SOK ORSZÁG LAKÓI NEMZETEI NEM A SAJÁT HAZÁJÁBAN LAKIK ÉL EZT SOSE SZABADOTT VOLNA MEGENGEDNI,HANEM EGY NEMZETET-KULTÚRÁT ÖSSZE KELL TARTANI HOGY TÉNYLEG LEGYEN MULT-JELEN ÉS JÖVŐ EGY ORSZÁG HATÁRAIN BELÜL.DE A HARÁCSOLÁS-TELHETETLENSÉG EMBEREI MINT MAGYARORSZÁG VOLT MINISZTER ELNÖKE TÖBBEK KÖZÖTT KIÁLL ÉS AZT MONDJA"EL LEHET MENNI" ezt a videót lásd itt a videók között HAZUGSÁGOK ORSZÁGA???

Magyarok ezeket a videókat nézzék meg ne hagyják ki!!

MOLNÁR OSZKÁR:

- Törölték a videót.

SIMON PERESZ :


 A reptér IZRAELI KATONÁK :

 

EZT A VIDEÓT TÖRÖLTÉK A WEBOLDALAMRÓL INNEN NEM VÉLETLEN VALÓSZINŰ HOL A SZÓLÁSSZABADSÁG??......

 

Havas Henrik a zsidó maffia működése:

 HAZUGSÁGOK ORSZÁGA ? ? ?


 

 


 Fábri Sándor :


 

 

 

 Hofi GÉZA szerint:

 

 

 

Az igéretek és tények:

 

 

EZ DÖBBENET HOGY EGY ORSZÁG"MAGYARORSZÁG" GAZDASÁGA AZÉRT MEGY TÖNKRE,MERT BEHOZZÁK MÁS ORSZÁG TERMÉKEIT ELADNI AMIT OLCSÓBBAN ELŐÁLLÍTANAK MINT ITTHON.ÉS OLYAN ADÓRENDSZERT DOLGOZNAK KI A POLITIKUSOK,HOGY BE KELL GYÁRAKAT ZÁRNI,MERT NEM ÉRI MEG EMBEREKET FOGLALKOZTATNI(DOLGOZTATNI).ÍGY TÖNKRE MENNEK CSALÁDOK,NEMZETEK,ORSZÁGOK.

-EZ AZ ÉN SZERÉNY VÉLEMÉNYEM:BENEDEK FERENC

-SZÉKELYFÖLD LE KELL SZAKADJON ERDÉLYTŐL MEG romániától MERT EGYRE TÖBB ROMÁN LAKÓSA VAN ERDÉLYNEK .ÉVRŐL ÉVRE NŐ ÉS SZÉKELYFÖLDÖN IS AHOL A MAGYAR AJKUAK SZÁMA MÉG LÉNYEGESEN NAGYOBB MINT A BOCSKOROS ROMÁNOKÉ.

Tőkés László és Markó Béla:

INNEN IS TÖRÖLTEK KÉT VIDEÓT....HOL A  SZÓLÁSSZABADSÁG?

 

-Erdély nemzetiségi összetételének változása:

-1918-as memorándum előtt -Román:2.346.478/53,8%-Magyar:2.012.090/46,2%

-1918-as memorándumban-Román:2.519.215/60,2%-Magyar:1.664.986/39,7%

-1938-Román:3.233.216/68,6%-Magyar:1.480.712/31,4%

-1941(Magyarország)-Magyar:1.743.000

-1948-Román:3.752.269/65,1%-Magyar:1.481.903/25,7%

-1977-Román:5.203.846/69,4%-Magyar:1.691.048/22,6%

-1992-Román:5.684.142/73,6%-Magyar:1.603.923/20,8%

-2002-Román:5.393.552/74,7%-Magyar:1.416.090/19,6%

HÁT IGEN EZ SZOMORÚ!!!

-Székelyföld nemzetiségi összetétele a 2002-es népszámlálás adatai szerint:

-Székelyföld területe:9.977.07-négyzetkilóméter-lakóinak száma:809.000 ebből magyar anyanyelvű:612.043/75,65%Magyar

-Sajnos ez a külömbség Erdély meg Székelyföld között!

-IGEN KELL EGY ÚJ ORSZÁG-MERT NEM KELL SEHOVÁ TARTOZNI A SZÉKELYEKNEK-IGEN MEGÉRDEMLIK MENNYIT SANYARGATTÁK ŐKET ÉS KIHASZNÁLTÁK-MEGALÁZTÁK-NÉLKÜLÖZTEK-HŐSÖKKÉNT MEGHALTAK..stb...MEGÉRDEMLIK!!!

VANNAK KISEBB ORSZÁGOK MINT SZÉKELYFÖLD ÉS FÜGGETLENEK.

szekelyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.jpg

             ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj-romannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.gif       

Csaba királyfi csabakiralyfiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.jpg

a székelyek legendás vezére. Életére vonatkozó megbízható adatokkal nem rendelkezünk, élete a legendák, és mondák ködébe vész. Néhány elmélet szerint nem is egy, hanem legalább három, időben egymástól távol eső személy összemosásából keletkezett. Az egyik legenda szerint a Balkánról vezette Magyarország területére 3000 fős népet.
A székely nép eredettörténete szorosan kötődik Csaba királyfihoz.

Legenda:

Attila halálát követően Attila két fia között a hatalomért harc kezdődött. A nyugati népek Aladárt támogatták, mert ő egy német fejedelemasszonytól származott (Krimhilda), míg a hunok Csabát támogatták. Véres harc kezdődött a két tábor között, melynek végére Csaba és szövetségesei vereséget szenvedtek. Csaba 15000 hun vitézzel Görögországba, majd Szittyaországba vonult. A harcokban sokan meghaltak, a megmaradt hunok, közel 3000-en Csigle mezején telepedtek le, Csaba királyfi utasítására. Mivel féltek a további támadásoktól már nem hunoknak, hanem székelyeknek nevezték magukat.

Később szomszédos népek támadtak a székelyekre. Mikor a harc már-már a székelyek vesztét hozta volna, Csaba királyfihoz imádkoztak és csoda történt. A Hadak Útján (ma Tejút), az égből egy lovascsapat, élén Csaba királyfival jelent meg. A támadókat elsöpörve megvédte népét, majd visszatért az égbe.

Elméletek.

Több elmélet létezik, amely Csaba királyfi személyének azonosítását, létezését kívánja igazolni, illetve cáfolni.

3 személy

A „három személy” elmélet szerint Csaba királyfi legendás személye, 3 ténylegesen élt személy összemosódásából jött létre.

  • Irnik, Attila hun király legkisebb fia (V. század)

Attila halála (453) után, a Hun Birodalom keleti végeire menekült (Levédia, Etelköz). Irnik újjászervezte a Fekete-tenger melléki hunokat. Ez lett a későbbi Onogur (előbolgár) Birodalom alapja.

  • Kuber, Kovrat onogur kagán fia (VII. század)

665-ben a támadó kazárok szétverték azt az Onogur Birodalmat amelyet még Irnik alapított. Kovrat Irnik leszármazottja volt. Az onogur nép ekkor négy részre szakadt, Kovrat kagán négy fia vezetésével. A legkisebbik fiú, Kuber és népe a szövetséges Avar Birodalomba költöztek be, a Kárpát-medencébe677-ben. Kuber később részt vett az egyik avar trónkövetelő felkelésében, emiatt menekülnie kellett. Mivel édesanyja bizánci hercegnő volt, a Bizánci Birodalomban telepedett le. Kuber beköltözése alkotja László GyulaKettős honfoglalás” elméletének alapjait. Az avarok Kuber népét a Tiszától keletre, a mai Erdély területén telepítették le.

  • Csaba, magyar vezér, valószínűleg a jenő törzs vezetője (X. század)

Egyes kutatóink szerint Zolta halálát követően hatalmi harcok kezdődtek fia Taksony herceg és Fajsz között. A harcok után a két fél megállapodott a hatalom megosztásáról, viszont Csabának menekülnie kellett, Bizáncban keresett menedéket. A vezér későbbi visszatérésére számítva „Csaba népe” – a jenő törzs, főleg a nők, gyermekek és öregek – menedéket kerestek Békés vármegyében. A korábbi Kuber és Csaba népei összeolvadtak és belőlük alakult ki a későbbi székely nép.

Ismeretes egy mondás a székelyek között: „Akkor gyere haza, mikor Csaba Görögországból!”[2] jelentése: soha.

Moór elmélet.

Moór Elemér nyelvtudósként közelítette meg a témát. Azt vizsgálta, hogy tényleg Csaba vezette-e a Székelyeket a Kárpát-medencébe. Tanulmányában hivatkozik Anonymusra, akinél előfordul a „sobamogera” kifejezés, mely egy magyar népcsoportot jelöl. Moór szerint a „soba” megfelel a Csabának. Moór szerint itt „sobamogera” azt jelenti „Csaba népe”.[3]

Kézai Simon krónikájában szintén megemlékezik Csabáról, aki „Chaba”-ként említi a legendás alakot. De megjelenik Aventinus művében is „Schaba”-ként.

Moór szerint ez azt jelenti, hogy bár létező személyről van szó, a Balkánra vetődött magyarokat már nem kellett Csabának vezetnie ahhoz, hogy őket „sobamogerának” nevezzék, Csaba népe ugyanis korábban is elneveződhetett a legendás vezérről.

Dümmerth elmélet.

Dümmerth Dezső szerint csak a székelyeknél maradt fenn a Csaba-monda, ebből következtetve cáfolja, hogy Csaba Attila hun király egyik fia lett volna. Ugyanakkor azt elismeri, hogy a történeti hagyomány szerint Attila egyik fia visszament Szkítiába.

A népi hagyomány valós magja annyi lehet, hogy Csaba talán egy hun vagy hasonló király legifjabb fia volt, aki Pannóniából bizánci területre ment, s innét nem tért vissza. Szerinte egy hibás királylistán alapuló tévedésről van szó, amikor Álmos vezért – Attilával összekötendő – Csaba leszármazottjának tekintették. Ekkor ugyanis Csabának a VII. században vagy korábban kellett volna élnie.

Az óbolgár királylistákon szintén Attilától eredezteti az óbolgár kánokat. Dümmerth szerint ebből adódik a bolgár és a hun uralkodók keveredése, valamint ezen népek együttéléséből a Csaba-legendárium megjelenése.

Csaba talán nem volt más, mint Álmos vezér nagybátyja, aki egy óbolgár vezér volt, aki Kuber néven szerepel a krónikákban. KuberKovrat bolgár kán fia volt, míg Kovrat másik fia, Batbaján, az aki Szkítiába visszavezette az óbolgárokat. Így a magyar hagyomány végül Attila és Kovrat fiainak sorsát keverte össze Dümmerth szerint.

------------------------------------------------------------------------------------------

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 42
Tegnapi: 104
Heti: 590
Havi: 4 825
Össz.: 1 398 949

Látogatottság növelés
Oldal: AUTONÓMIA-SZÉKELYFÖLD-CSABA KIRÁLYFI-SZÉKELYFŐLD A TÉRKÉPEN
ERDÉLY-SZÉKELYEK-SZÉKELY ÍZEK RECEPTEK-SZÉKELY VICCEK-MAGYARORSZÁG MA - © 2008 - 2023 - ad-vesz.hupont.hu

A HuPont.hu jelszava az, hogy itt a honlapkészítés ingyen van! Honlapkészítés Ingyen

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »