ERDÉLY-SZÉKELYEK-SZÉKELY ÍZEK RECEPTEK-SZÉKELY VICCEK-MAGYARORSZÁG MA

ERDÉLY-SZÉKELYEK-RÁKOS DAGANAT MEGELŐZÉS-SZÉKELYFÖLD TÖRTÉNELEM ÉS MAGYAR NÉPHAGYOMÁNYOK

 

MEGHÖKKENTŐ TÖRTÉNETEK RÉGMULT IDŐKBŐL-Reader’s Digest kiadó 2006(segéd anyag)

 

 ATTILA a hunok vezére:

 ATTILA :

-Csak Ildikó a gót fejedelem lány tudhat Attila rejtélyes haláláról. A házasságuk talán politikai megfontoltságból jöhetett létre. A mendemondák szerint Attila haláláért Ildikó felesége is felelős lehet. Pedig több felesége is volt nem volt oka megölni Attilát, hanem inkább a riválisait.

Felmerült az is, hogy természetes halállal halhatott meg, mert nem találtak sebhelyet rajta. Halála hivatalos változata tragikus szerencsétlenség. Attilának többször meg eredt az orra vére. Nász éjszakája ünneplése után lefeküdt a hátán aludt és eleredhetett az orra vére, ami nem kifele folyt, hanem befele és megfulladt. A hátán feküdt véresen, amikor Ildikó felesége felébredt mellette.

Futótűzként terjedt Attila halála Európában és Ázsiában, ami megkönnyebbülés volt a más nép számára, mert nagyon féltek tőle meg a seregétől. Ezért nevezték Attila az Isten ostorának.A hunok nomád nép volt Közép Ázsiában elindultak Nyugat felé talán a legelőik nem voltak bőségesen termők. A Volga és a Duna között letelepedtek Kr.u. 375-ig nem lehetett róluk ismét hallani. Ismét elindultak nyugat felé, talán most meggazdagodás vágyából. Egy korabeli történetíró ezt írta róluk: „Ez a harcedzett nép a hadizsákmány szörnyűséges lázában ég „Majd később írta lekaszaboltak minden népet, akik szembeszálltak velük és az útjukba esett. A régészek később bebizonyították, hogy a hun nép nem volt kulturálatlan barbár.

 -Kiegyezés a rómaiakkal: Kr.u.400 körül elérték a Duna alsó folyását. És ott álltak a Római Birodalom kapuja előtt. A Római Birodalom túl volt a fénykorán, már két részből állt. 1 Kelet.-Konstantinápoly2 Nyugat- Ravenna

1_2.jpg

A rómaiak magas adót fizettek a hunoknak, hogy ne támadják meg őket.

Megegyezett a rómaiakkal, hogy a Tiszától Keletre letelepedhet a mai magyar-alföld területén. Ez működött addig, amíg nem lett Attila a hunok egyed uralkodója.

Than Mór (1828-1899) a magyar történelmi festészet jeles képviselője. Óbecsén született, szepesi eredetű, birtoktalan hivatalnok nemesi családban. Pesten jogot tanult, emellett ismerkedett a festészettel is: Barabás Miklós műhelyében sajátította el a festészet alapjait, Attila lakomája (1846).

 

 434-ben nagybátyjának Ruának utódaként fivérével Bledával került hatalomra. 445-ben halt meg a testvére feltételezve nem Attila közreműködése nélkül. Ukrajnától a Rajnáig hatalmas területet uralt.

Vereség Galliában- A Kelet Római császárságnak elfogyott a pénze nem tudott fizetni Attilának. 451-ben behatolt Galliába több mint 100 ezer lovassal. A rómaiak a szövetséges germánokkal megállították a Catalanumi csatamezőn. A következő évben Attila ismét támadt betörtek és kifosztották Mediolanumot (Milánót), Veronát és Aqileiát majd haza tértek.

1_1.jpg

A germánok egy része vazallus volt és a hunok oldalán harcoltak. Mire haza értek a kelet Rómaiak a szálláshelyeiket kifosztották, leostromolták. 453-ban Attila úgy döntött a Kelet Rómaiak ellen hadba vonul.

Előbb azonban megnősül. A nászéjszakáján meg is halt így a hun birodalom szétesett.

Nevét soha sem feledték.

A hunok, ellentétben, a történelemkönyvekben olvashatókkal, Attila király halála után, nem semmisültek meg, vagy szóródtak szét, ellenkezőleg, befolyásukat olyannyira megtartották, hogy még a Ny-római birodalom császári trónusát is megszerezték!  

Tovább virultak az eredeti élethelyükön, a Hun birodalom  Ny-i határa azonban már Erdélynél húzódott. A Kárpát-medencében megalakult a gepidák országa.
Attila fia, Dengizik lett a hunok főkirálya. A legkisebb fiú, Irnik (=Csaba), kis-szkítáiba ment, a Duna torkolatához.
Attila hun király titkárát Oresztész-nek hívták. Oresztész fia, Romolusz, az utolsó Róma-i császár volt!

A kínai Sanhszi (Shaanxi) tartomány arra készül, hogy a világörökség részévé nyilváníttatja az ősi hun fővárost, Tongwanchenget. Ez a település a világon az egyetlen olyan romterület, amelyet a hunok hagytak maguk után.A hunok Észak-Kínát, Közép-Ázsiát és Európa nagy részét is meghódították egykor. A nomád törzs eredete ismeretlen, a kínai források például a mai Kína területéről, eredeztetik őket. A kínaiak szerint a hunok leszármazottai a mai magyarok, ám ezt korántsem tekinthetjük bizonyosnak – sőt: itthon a magyar népcsoportot finn-ugor nyelve miatt e népek közé soroljuk.

 Hogyan élünk 20 év mulva:

Templomos lovagok:

 

A templomos lovagrend egy 1118 (?)-ban,

5.gif

keresztes lovagokból szerveződött társulásból, a Szentföldön alakult. Hugues de Payns vezetésével kilenc keresztes lovag elhatározta, hogy életét a Szentföld zarándokai védelmének szenteli. Krisztus szegény lovagjainak: Pauperes Commilitorum Christi nevezték magukat, ezzel is utalva kezdeti szegénységükre és elhivatottságukra. A lovagokat II. Balduin jeruzsálemi király vette pártfogásába, aki Jeruzsálemben, az egykori Salamon-templom egy szárnyát adományozta nekik. Lakhelyük után nevezték őket a Templom lovagjainak, vagy egyszerűbben templomos lovagoknak: Fratres Militiae Templi.

 

1119-ben alapították Jeruzsálemben. Minden vagyonukról lemondtak a rend javára.

Gazdag volt a rend olyan területük is volt ahol több mint 9000 bírtok állt.

1312-ben március 22.-én V. Kelemen pápa feloszlatta. Skót, Portugál és Észak Itáliában újra szerveződtek. Napóleon ismét engedélyezte a létezésüket.

 

Orosz ország létezése és nagyhatalommá válása:

 

Az Orosz Birodalom elnevezés Nagy Pétertől ered, aki 1721-ben pár hónappal a nystadi béke megkötését követően imperátorrá nevezte ki magát, és egyidejűleg átkeresztelte Oroszországot.

1725. február 8-án halt meg Szentpéterváron I. (Nagy) Péter orosz cár, az orosz történelem egyik legnagyobb formátumú, egyben legvitatottabb alakja. 1672. június 9-énMoszkvában született, Alekszej cár második, Natalja Nariskinával kötött házasságából. 

 

Vladimir Lukich Borovikovsky (1757.(1757)–1825.(1825)) festő.

II Nagy Katalin a Dnyeszter- ig. terjesztette a birodalom határát 1783-ban, bekebelezte a Krím félszigetet. I. Erzsébetet unokaöccse III. Péter, majd hamarosan annak felesége II. (Nagy) Katalin

született: Sophie Augusta Fredericka von Anhalt-Zerbst, követte az cári trónon. Nagy Katalin uralkodását szokás Oroszország aranykorának nevezni. Uralkodása idejére esett Lengyelország 3 felosztása. A harmadik felosztás eredményeként Nagy Katalin Lengyelország jelentős részét az Orosz Birodalomhoz csatolta. Sikeres háborúkat folytatott a török ellen. Visszaszerezte Azovot, elfoglalta a Krím-félszigetet, és kijáratot teremtett Oroszország részére a Fekete-tengerhez. Elfoglalta Alaszkát.

Nagy Katalin felvilágosodott uralkodónak tekintette magát, közvetlen levelezést folytatott Diderot-val és Voltairerel. Bevezette Oroszországban a papírpénzt.

Az Aztékok és Hernando Cortez:

 

 

Cortez 1519-ben George S. Stuart kiállítva  Valley Museum olaj, California. 

 a mexikói partérés után leromboltatta a hajókat,hogy nincs vissza út Spanyol országba, amíg nem hódítják meg Mexikót. Az aztékok fővárosa Tenochtitlán szomszédos nép maják. Cortez a gyors meggazdagodás céljából az aztékok mesebeli arany kincseire utazott.

 

 http://www.guardian.co.uk/artanddesign/gallery/2009/apr/07/british-museum-aztec-ruler-montezuma?picture=345682048

 

13.gif

http://www.mexicolore.co.uk/index.php?one=azt&two=fac&id=220&typ=reg

Kihajózási hivatalos parancs nélkül távozott Spanyol országból ezért elfogatási parancsot adtak ki ellene haza árulásért. 1518. november 18.-án 6 hajóval és 300 emberével. Majd Veracruz-ból 1519. február 10.-én 11 hajó, 863 katona, 16 ló és 14 ágyúval elindult meghódítani az Aztékokat, akik több 10 ezren voltak.

Tabasco városból kiszabadítottak egy spanyol foglyot Jeroino de Aqila-t aki beszélte a maják nyelvét és Cortez tolmácsa lett.Meghóditotta a Yucatan félszigetet. Rio Grijalván 40 ezer indiánt győzött le.

A lovaikat kentauroknak nézték és az ágyúik miatt, azt hitték Cortez Isteni lény. 20 szüzet ajándékoztak Corteznek a Malitzin nevű azték és maja nyelven is beszélt, Marina nevűre keresztelt- így Cortez így 2 tolmácsa lett és az azték meg a maja nyelvet spanyolra fordították. Tlaxcala várost meghódították a Pueblo völgyben és az itt élő maja indiánok szövetségre léptek a spanyolokkal.  Az azték vezér Moctezuma  

14_moctezuma.jpg

Tenochtitlánba vendégbarátsággal fogadta Cortez és a spanyolokat.

16.jpg

Cortez a palotában fogjúl ejtette Moctezumát.

Panfilo de Narváez

17.jpg

     partot ért, hogy elfogja Cortez-t a hazaárulásért, mert a kihajózási parancs ellenére hagyta el az országot.

18.jpeg

 Legyőzte Cortez a honfi társait és sokan mellé álltak így 1300 főre nőtt a serege. Visszament ezzel a sereggel az Azték fővárosba. Az ott maradt 80 katonája felkelést robbantottak ki, mert megzavarták a vallási ceremóniát. Moctezumát megölték a zűrzavarban és fivére Cuitláhuac   19_cuitlahuac.jpg

lett az uralkodó 1520 július 10-én. Cortez visszavonul alig 440 embere maradt. A himlőt hagyták a városban és az aztékok tömegesen haltak meg. Cuitláhuac is himlőben halt meg 80 napuralkodás után. Cuauhtémoc  20cuauhtemoc.jpg

  lett az utódja 1520-ban, aki megélte az Azték birodalom bukását elvesztését.

1521-ben Cortez április 28-án visszatért miután Kuba szigetén megerősítette seregét kaladorokkal. Házról házra vették be az Azték fővárost több mint 4 hónapig ostromolták.1521 augusztus 13-án Cuauhtémoc feladta és bevették az azték fővárost és birodalmat. Területe az Új Spanyolország (Nueva Espana) nevet kapta, amit Cortez alapított.

A számszeríj eredete és virágkora

 

21_ij.jpg

 

Csin si Huang 222222222222222222.jpgtemetkezési helyén találtak először számszeríjat kr.e.221-210 körül.Akinek a nevéhez fűződik a Nagy Kínai Fal

1111111111111111111111.jpg

építése is amin több mint 300.000 katona dólgozott,(végighúzódik Észak Kínában a 17. század végére épűlt meg teljesen mintegy 7 ezer km. hosszú.),hogy megvédjék az országot a Mongol fensíkon portyázó rablótámadóktól,a Hunok elől is.Az 1139 vatikáni zsinat április 2.-án II Ince pápa 23_papa.jpgelrendelte a tilalmát használatát a keresztényeknél,ördögi fegyvernek nevezte. A XV.század elején Tell Vilmos  volt a legjobb lövő Svájcban amiről híres is lett.

Wilhelm Tell /magyarítva Tell Vilmos

24_tell_vilmos.jpga svájci Uri kantonban uralkodó zsarnok Gessler parancsára íjjal vette célba saját gyermekét. Pontosabban a gyermek fejére helyezett almát. Egy nyílvesszőt az íj húrjára helyezett, egyet pedig a keze ügyében tartott. 100 lépés távolságról hasította ketté az almát Tell Vilmos nyílvesszeje. Gessler gratulált a lövéshez, majd megkérdezte, miért készítette elő a második nyílvesszőt? Tell Vilmos azt válaszolta, hogy ha az első nyila a fiút találta volna el, akkor a másodikkal magát Gesslert ölte volna meg. A zsarnok dühében börtönbe vetette az íjászt, ám az a Vierwaldstätti-tavon kitört vihar közben megszökött, majd lesből lelőtte a zsarnokot. Ez a lövés szabadságharcot robbantott ki Svájcban, ami az ország függetlenné válásához vezetett.
A svájciak sokáig vakon hittek a legenda valóságában sőt, a törvény büntette azokat, akik kétségbe merték azt vonni. A történettudomány hatására azonban lassan a svájciak is kezdték elfogadni, hogy Wilhelm Tell kitalált alak, és így az ő legendája sem több egy szép mesénél. 22_ij.jpg

Leonardo ágyútalpra helyezte a számszeríjat, s olyan felajzókészüléket tervezett hozzá, amely lehetővé tette, hogy súlyos lövedékeket is eljuttathassanak nagyobb távolságra.

Tömeges öngyílkosságok

1994 -ben Naptemplom nevű szekta 53 tagja 48 Svájcban 5 Kanadában lett öngyílkos ugyan abban az időpontban.1997-ben A menyország kapuja nevű szekta 39 tagja lett öngyílkos Kaliforniában egy luxus villában.200 március Isten 10 parancsolatának helyreállítása nevű szekta 200 tagja lett öngyílkos Ugandában.

Gyerek uralkodók

-Egyiptom Kr.e.   1347 év és 1339 között         Tutanhamon tttttttttttttttttt.jpg

18 évesen halt meg.1922-ben tárták fel a sírját.

-Német római birodalom IV Henrik Navarrai Henrik 4 évesen lett király.IV. Henrik, németül: Heinrich IV., (1050. november 11.1106. augusztus 7.) német király 1056-1106 között, német-római császár 1084. március 31-től haláláig. 6 évesen lett király,mert apját megölték.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg

1601. szeptember 21-én született a franciaországiFontainebleau kastélyában. Apjának, IV. Henriknek a meggyilkolása után (1610. május 14.) gyermekként került a trónra, 1610. október 17-én koronázták meg Reims-ben. Előbb anyja, Medici Mária és az olasz Concino Concini, utóbb Richelieu bíboros, rrrrrrrrrr111111111111.jpgaki 1624-ben első miniszter lett, kormányzott helyette.

rrrrrrrrrrr22222222222222.jpg

Az ifjú király vakon megbízott a bíborosban, még édesanyját is száműzetésbe küldte. 1615-ben feleségül vette III. Fülöp spanyol király leányát (Ausztriai Annát), akitől 1638-ban gyermeke született, a későbbi XIV. Lajos. 1643. május 14-én halt meg Párizsban.

Majd XIV Lajos lllllllllllllllll222222222222222.jpg4 évesen került trónra a Napkirályként is ismert 72 évig uralkodott.

1643. május 14-én apjának, XIII.llllllllllllllllllllllll.jpg Lajosnak halála után a négyéves dauphin örökölte a királyi trónt, XIV. Lajos néven. Tizenhárom éves koráig (1651-ig) azonban anyja, Ausztriai Anna anyakirályné vezette az ország ügyeit.

 

(1859) jött létre Románia.

 A középkorban két oláh fejedelemség létezett: Havasalföld 1310-től és Moldva 1359-től  a hivatalos számítás szerint. Az északabbi fekvésű Moldva hamar lengyel függésbe került, míg Havasalföld török befolyási övezetté vált (közben időnként a magyar királyok is kiterjesztették uralmukat a területekre). A 16. századtól az oláh fejedelemségek helyzete a Török Birodalmon belül az erdélyihez volt hasonlatos. 1600-1 fordulóján az oláhok vajdája, Vitéz Mihály elfoglalta Erdélyt, és egyesítette a három területet. Ez azonban mindössze pár hónapig tartott, mert Basta, osztrák császári generális 1601. augusztus 19-n orgyilkosokkal megölette. Ezt követhette Erdély fénykora.

A törökök délre szorítása révén osztrák kézre került Olténia 1739-ben került vissza  Havasalföldhöz, "cserébe" 1775-ben Bukovinát annektálták a Habsburgok; a század folyamán fokozatosan csökkent a török befolyás az oláh területeken is. A következő században az osztrákokat azonban felváltották az oroszok. Az orosz-török háborúk révén a cár mind nagyobb befolyással lett a területre (pl. 1828-34 közt orosz közigazgatás volt Havasalföldön), de területileg ez csak Besszarábia (Moldávia) megszerzését jelentette.
Majd 1856-ban a párizsi konvenció hét európai állam védnöksége alá helyezte az oláh fejedelemségeket, majd arra kötelezték az oszmánokat, hogy ismerjék el Moldva és Havasalföld egyesítését. Eztán Ion Alexandru Cuza cccccccccccccccccccccccccccccccc.jpg őrnagyot előbb (január 17.) Moldvában, majd (február 5.) Havasalföldön is fejedelmmé választották, s perszonálunió révén megalakult a Román Fejedelemség.
A román központi hatóságok létrehozása, Bukarest fővárossá tétele csak 1862-ben következett be. 1866-ban Cuzát a parlament megfosztotta uralkodói címétől és azt Karl von Hohenzollern-Sigmaringennek adta. Az államot hivatalosan 1878-ban, a berlini kongresszuson ismerte el az összes hatalom, és 1881-ben formálisan is királysággá alakult Románia - a román ortodox egyház 1885-től független.

 1 LÓERŐS DACIA(Román kúltúra):

 Isten harcosai:

 

Mi a Dzsihád? 1979 óta megy a gyílkolás a harc egy iszlám állam megteremtése Izrael földjén Palesztinában.Terrorista csapatok,szervezetek gyílkolnak a Dzsihád eszme megvalósításáért ilyen az Oszama bin Laden billllllllllllllllllllllllllllllllllllll.jpg- Al Kaida terrorista csapata is mely 1988-tól gyílkol.

 

 Vikingek az első magyar Amerikában?

 

 

A vikingek származását jelző "normann" (nord-mann) szó mindössze ennyit jelent: északi férfi. Skandinávok voltak, a mostani norvégok, svédek, dánok ősei. Csatlakoztak azonban hozzájuk másfajta származású emberek és kis csoportok is; összeházasodtak velük, alkalmazkodtak életmódjukhoz, beolvadtak a hajósnépbe.Hajóik tölgy fából voltak és sárkány fej ékesítette a hajó órát.

vikkkkkkkkkkkkkkkkkkk1111111.jpg
A X. század végén a vikingek kalandozásaik során eljutottak Észak-Amerika észak-keleti partvidékére, szigeteire. I. sz. 992-ben a Leif Eriksson vezette útjukon elkísérte őket egy nem normann származású férfi is. Ősi mondáik, sagáik megemlékeznek egy Tyrkir nevű,kis termetű férfiuról  Leif apjának, Vörös Eriknekvikkkkkkkkkkkkkkkkkk2222222.jpg   

 régi barátja, Leifnek pedig nevelőapja volt -, aki Vinlandban (mai Új-Fundland) megtalálta a szőlőt. Snorro Sturleson 1215-ös krónikájában, a Heimskringla-ban, így ír róla:aki egy Északra vetödő magyar harcos volt,jártas minden mesterségben és a vikingek szerint idegen nyelvet beszélt.A tudomány szerint valószinű magyar vólt ugyanis a magyarokat nevezték akkoriban törököknek (turkoknak).Azt állította, hogy szőlőre bukkant, és csakugyan tudta, hogy mit beszél, mert olyan országban nevelkedett, ahol a szőlő mindennapos dolog. Ezután Leif Eriksson elnevezte ezt a szigetet Vinlandnak (Szőlő- vagy Borországnak).
Az 1700-as években a kanadai Új-Skóciában, Yarmouth városka közelében a tengerparton egy 181 kilogramm súlyú, 76x74x48 centiméteres homokkő darabot találtak, rajta ismeretlen ékírással (ma a yarmouthi múzeumban őrzik). Sokáig azt hitték, hogy viking rúnákkal van dolguk, míg rá nem jöttek arra, hogy magyar (székely) rovásírással és magyar nyelven írták a szövegét. A szöveget Szilva Lajosné fejtette meg - aki ezért Kanada állam budapesti nagykövetétől meleg hangú gratuláló levelet kapott - 1984-ben Budapesten és így szól: "/Eric/son járt e hejen is sok tár/sával/". (Johannes Brønds

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 89
Tegnapi: 104
Heti: 637
Havi: 4 872
Össz.: 1 398 996

Látogatottság növelés
Oldal: IGAZ TÖRTÉNETEK A MÚLTBÓL-ÉRDEKESSÉGEK-1-ATTILA
ERDÉLY-SZÉKELYEK-SZÉKELY ÍZEK RECEPTEK-SZÉKELY VICCEK-MAGYARORSZÁG MA - © 2008 - 2023 - ad-vesz.hupont.hu

A HuPont.hu jelszava az, hogy itt a honlapkészítés ingyen van! Honlapkészítés Ingyen

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »