ERDÉLY-SZÉKELYEK-SZÉKELY ÍZEK RECEPTEK-SZÉKELY VICCEK-MAGYARORSZÁG MA

ERDÉLY-SZÉKELYEK-RÁKOS DAGANAT MEGELŐZÉS-SZÉKELYFÖLD TÖRTÉNELEM ÉS MAGYAR NÉPHAGYOMÁNYOK


SZÉKELY VICCEK:

 

VigyorÁll a székely a bíróság előtt emberölés vádjával, kérdi tőle a bíró:
- Na Áron, hogy is volt az az eset?
- Tekintetes bíró úr! Há' úgy vót, hogy eszem a banánt bicskáva. Eldobom a héját. Gyün a román. Elcsúszik a héjján, oszt zsupsz bele, pont a bicskámba! Oszt még hatszó'!

VigyorA székely bácsi füves cigarettát kap a fiától. Kimegy szépen a mezőre, leül a diófa tövébe, és slukkol egy mélyet. Lát egy fénycsóvát felvillanni, de semmi. Szippant még egy mélyet, semmi hatás, csak egy újabb fénycsóva. Erre szív még egy nagyot utoljára, de semmi különös, csak egy harmadik fénycsóva.
- Na, esse ér semmit - dühöng a bácsink, és eltapossa a csikket. Otthon várja az asszony:
- Há' hol voltál eddig, apjuk?
- Szívtam a fiunk füves cigarettáját.
- Na jó jó, de három napig?

 VigyorSzékely bácsi fogyokúrázni szeretne. Elmegy az újságban hirdetett címre, beküldik az 1-es szobába. Ott egy bomba szőke nő, rajta tábla: "Ha megfogsz megk**hatsz." Kergeti a székely bácsi a szöszit egész éjjel, de semmi esélye. Azért 20 kilót lead a súlyából.
Elmegy másnap ugyanoda és beküldik a 2-es szobába. Útja az 1-es ajtó előtt megy el, gondolja belép és elkapja a szöszit. Bezáródik mögötte az ajtó és megjelenik előtte egy nagycsövű fekete néger, cimkével a farkán: "Ha megfoglak megb***lak!"

 VigyorSzékely utazik a vonaton, odaszól egy paraszt bácsi:
- Húzza fő' az ablakot báttya, mer odakünn hideg van.
Székely felhúzza az ablakot, de megkérdi:
- És most odakünn meleg van?

A székely is tud románúl:

 VigyorÖreg székely elmegy az orvoshoz. A doki meghallgatja a tüdejét, s így szól az öreghez:
- Sóhajtson nagyokat kérem!
- Ej, haj...

 VigyorA székely ember megy a lovas kocsin. Egyszer magállnak a lovak. Mondja a székely:
- GYÍ! - A lovak nem mennek. Mondja mégegyszer.
- GYÍ! - A lovak most sem mennek. Utoljára megpróbálja.
- GYÍ! - A lovak most sem mennek. Leszáll megnézni, miért nem mennek. Hát látja, hogy a lovak előtt egy szakadék van. Visszaül a bakra és azt mondja:
- Akkor módosítok. HÓ!!

VigyorA székely túlzásba viszi a pálinkakóstolást a komájánál és teljesen elázottan tér haza. Az asszony irtózatos veszekedést csap és szörnyű büntetést helyez kilátásba. Másnap délfele a koma meglátogatja a székelyt és döbbenten látja, hogy az asszony dúlva-fúlva ruhát tereget az udvaron, Áron bá' pedig elégedett képpel, fél lábon áll a konyha sarkában. A koma rárivall:
- Bolond vagy-e Áron, mit vigyorogsz? Tán jól esik, hogy így csúffá tett az asszony?
A székely somolyog:
- Meg ne mondjad az én jó Rebekámnak, de reggel óta kétszer is lábat cseréltem!

 VigyorA székely legény iszogat a kocsmába egy kínaival. Egy kis idő után mikor már az alkohol is megtette a hatását, megszólal a kínai:
- Na te János, azt hallottam, hogy a székelyek kemény emberek, sok mindent kibírnak.
Erre János:
- Biztos úgy van, ha te mondod.
- Tegyünk egy próbát!!
- Tegyünk!!
- Ha ki mersz ide állni elém és fogadni védekezés nélkül az ütésemet, akkor majd én is kiállok, majd üthetsz egyet te is.
Ki is áll a székely, kap egy hatalmasat, nekivágódik a falnak, elviszik a mentők. Két hét múlva megint találkoznak a kocsmában:
- Hé te kínai, aztán miféle ördöngős ütés volt az, amivel kórházba küldtél?
- Hát az egy nagyon régi, sőt ősrégi kung fu technika, amit apám tanított, őt pedig a nagyapám, és így tovább.
- Valóban technikás volt ez a kufu-isten nyila, mert még életemben így kupán nem vágtak. De most rajtad a sor kiállni ellenem.
Ki is áll a kínai, hatalmas ütést kap, nekivágódik a falnak, elviszik a mentők. Egy hónapos kórházi ápolás után, kiengedik, és találkozik a székellyel a kocsmában:
- Na, mondd el te János, mivel ütöttél így ki, milyen technikával, mert még ilyent nem tapasztaltam.
János fontoskodóan, de egy kis mosollyal a szája szélén:
- Hááááát, ez egy nagyon régi, régi, régi, mondhatom én is, hogy ősrégi rozsdás francia kulcs volt, amit apámtól örököltem, s amint a nevéből is lehet következtetni, francia technika.

Magyar rendőrök Székelyföldön:

VigyorFelszáll egy buszra az öreg székely, majd útközben fingik egy nagyon nagyot. Erre felpattan egy öreg néni, így szól:
- Ez hallatlan.
Erre azt mondja a székely:
- De szaga van.
Utána felpattan egy öreg bácsi és így szól:
- Kikérjük magunknak!
- Már kint van!
Erre felpattan egy néni, ő így szól:
- No de kérem, itt többen is vagyunk.
A székely így válaszol:
- Hát osszák el egymás között!

 VigyorEgy nap az öreg székely bácsi viszi be a szénát a csűrjébe. Azonban látja, hogy valamilyen nagy urak közelednek, akik megkérdezik tőle:
- Beleegyezne-e abba, hogy a csűrjén át síneket építsünk?
Mire a székely bácsi:
- Jöjjenek vissza holnap, addigra meggondolom.
Másnap jönnek ismét, és megkérdik:
- Nos, hogy döntött?
- Nem.
- De miért?
- Mert nem fogom nyitogatni a csűrkaput mindig, amikor jön a vonat!

 VigyorAz öreg székely lefekvést követően minden este imádkozott elalvás előtt. Éppen a Miatyánkot kezdte el, mikor a felesége, aki unta a mindennapi ájtatoskodást mivel az öreg ilyenkor nem vele foglalkozott, így szólt:
- Apjok, miért nem foglalsz engemet is az imáidba?
- Hát már hogyne foglalnálak drágám? Éppen az előbb imádkoztam, hogy "szabadíts meg a gonosztól"!

VigyorA székelynek nagyon hisztis a felesége. Elmegy hát a gyógyszertárba valami gyógyírt kérni rá a patikustól. Elpanaszolja baját a patikusnak, mire az inti, hogy hajoljon közelebb. A patikus lekever két jó nagy pofont a székelynek, és még hozzá teszi:
- Ezt adja be otthon a feleségének, amikor elkezd hisztizni.
Az első adandó alkalommal, mikor elkezd hisztizni a felesége le is kanyarint neki egy nagy pofont, mitől az nyomban befejezi a hisztizést.
Megy is sürgősen megköszönni a "gyógyszert" a patikusnak, de ahogy a közelébe ér, lekever neki is egy jókora pofont, és hozzáteszi:
- Köszönöm a gyógyszert, de tudja a fele megmaradt és visszahoztam, még mielőtt a szavatossága lejárna.

 VigyorAz öreg székely és a fia fát vág kint az erdőben. Egyszer csak megszólal a fiú:
- Akkor viszlát édesapám.
- Miért, mész valahova?
- Nem, csak maga fele dől a fa.

 VigyorÖreg székely utazik a vonaton. Egy cica-baba száll be a kabinba és leül az öreggel szembe, aki csak pödörgeti a bajszát és a nőt bámulja. A hölgy zavarában előveszi a retiküljéből a parfümjét és fúj a nyakára belőle, majd flegmán odamutatja a bácsikának:
- Chanel 5-s! Millilitere 5000 forint!
A székely csak pödörgeti-pödörgeti, majd egy kis idő múlva oldalra dől és pukizik egy óriásit, s a következőt fűzi hozzá:
- Tarkapaszuly, 50 Ft kilója!

 VigyorSzékely bácsika stoppol az útszélen a tehenével. Megáll mellette egy Jaguár. A sofőr odakiált a bácsinak.
- Jó napot kivánok! Magát el tudom vinni, de a tehenét nem.
- Kösse csak az autó után!
A sofőr rászánja magát, és odaköti a tehenet a vonóhoroghoz. Mennek negyvennel, a tehén kitartóan kocog utánuk. Mire a parasztbácsika:
- Mehet gyorsabban is, bírja az!
A Jaguáros rákapcsol. Mennek már nyolcvannal is, amikor a vezető belenéz a tükörbe.
- Bácsi, úgy látom, kezd elfáradni a tehene! Már lógatja a nyelvét!
- Nem olyan biztos az! Merre lógatja a nyelvét?
- Balra.
- Akkor vigyázz, fiam, mert előzni fog!

 VigyorA székely bácsi összeveszik az asszonnyal. Dühösen kimegy a házból és becsapja az ajtót. 17 év múlva visszamegy. Kérdi az asszony:
- Hol voltál?
Mire a székely:
- Kinn!

 VigyorA vonaton utazik a francia, az angol, egy madame és az öreg székely. Egyszer csak a vonat beér egy alagútba, mire iszonyatosat fingik a nő. Alagútból kiér a vonat, madame feszeng, de a francia megmenti a helyzetet, pironkodva:
- Elnézést, tegnap sok chilis babot ettem, többet nem fog előfordulni!
Következő alagút, megint iszonyatos recsegvefingás, vonat kiér, most az angol menti a 'menthetőt':
- Elnézést, tegnap valószínű romlott steak-et ettem, rossz a gyomrom, többé nem fordul elő!
Megy a vonat tovább, székely papa feláll veszi a pipáját és elindul kifelé a kabinból. Mielőtt kilépne, visszaszól:
- Én most kimegyek pipázni, ha a kishölgy még egyszer fingana, én voltam!!

 VigyorSzékely fiú hazaérkezik Budapestről, visz az apjának egy dobozos sört. Apja elveszi a sört, előkapja a bicskáját, és kezdi bontani a dobozt, mire a fiú rászól:
- De idősapám! Itt ez a kallantyú. Arra való, hogy az ember meghúzza, és ki van nyitva a doboz.
- Na, igen! Annak, akinek nincsen bicskája!

 VigyorÁll az öreg székely az út mentén és stoppol. Arra jön egy újgazdag román az 500-as mercijén, megáll, és felveszi. Az öreg székely beül az első ülésre és megilletődve nézegeti a számára ismeretlen dolgokat a műszerfalon, majd elkezd kérdezősködni:
- Mondja, ez itt micsoda?
- Ez egy rádiós-CD-magnó - feleli a vezető.
- És ez?
- Ez egy beépített szines TV.
- Hát ez itten, micsoda? - kérdezi az öreg
- Ez egy műholdas helymeghatározó műszer.
Az öreg hümmög egyet, majd azt mondja:
- Hát az a csillag ott elől a motorháztetőn mire jó?
Na, megtréfálom az öreg parasztot - gondolja a román - és így szól:
- Hát bátyám, az egy különleges célzókészülék. Ha valakit el akarok trafálni, csak belenézek a készülékbe, és ha benne látom az illetőt, már rendben is van a dolog. Látja ott azt a biciklistát? Most beveszem a célzókészülékbe, gázt adok és már annyi is neki - azzal az utolsó pillanatban finoman elhúzza a kormányt, és kikerüli a biciklistát.
Belenézve a visszapillantó tükörbe, rémülten látja, hogy a biciklista felbukva, élettelenül fekszik az út jobb oldalán. Megszólal az öreg székely:
- Hát, cseszheti kend azt a híres célzókészülékét! Maga a büdös életben el nem trafálta volna azt a biciklistát, ha én nem nyitom ki a kocsi ajtaját!

 VigyorIdős székely házaspár ücsörög a ház előtt. Morfondírozik az öreg:
- Te anyjuk! Egyikőnk meghal, én beköltözök a városba...

 VigyorKét székely beszélget:
- Te! A fiam belepisilte a nevét a hóba!
- És?
- De a te lányod kézírásával!

VigyorBemegy a székely legény a kocsmába és elkiáltja magát:
- Ki meri megütni az apámat?!
Néma csend, a legény még egyszer elkiáltja magát:
- Ki meri megütni az apámat?!
Erre odalép egy szekrény nagyságú ember és durr, az apának egy nagy pofont lekever.
Erre a székely legény:
- Jöjjön innen édesapám, mert itt még agyonverik magát!

 VigyorSzékelybácsi nagy kínlódás közepette borotválkozik. A gyerek:
- Mi a baj, édesapám?
- Életlen a beretva. Nem viszi a szakállamat!
- Ne mongya mán' édesapám, hogy keményebb a szakálla, mint az a konzervdoboz, amit most nyitottam ki vele!

 VigyorAz öreg székely szekerére felkéredzkedik egy szemrevaló menyecske. Beszélgetnek, aztán egyszer csak megkérdezi:
- Aztán bátyám, mit adna egy jó pináért?
- Azért semmit lányom, de egy jó faszért odaadnám a szekeret lovastól.

 VigyorKolozsváron János és Pista kocsmázni mennek. Futva közeleg feléjük egy úr:
- Legyenek szívesek, mondják meg, hol van az állomás. - kérdi románul. Mire János:
- Mi nem tudni.
Az úr továbbszalad, Pista pedig megkérdi:
- Te János, miért nem mondtad meg, hogy hol van az állomás? Lekési az az ember a vonatot!
- Hagyd csak! Azt mondják, hogy már 2000 éve itt vannak, tudhatnák, hogy hol van az állomás!

 VigyorAz öreg székely a lakodalomban kimegy vizelni. Mellette ott könnyít magán a fiatal plébános is, aki az új párt összeadta. Az öreg átnéz, majd odaszól:
- Plebános úr, nem cserélünk szerszámot?
- Miért, Jóska bátyám? - kérdi a pap.
- Hát csak azért, mert maga az enyémmel még tudna misézni.

VigyorMegy egy székely az utcán, kutyát lóbálva a fején. Ezt meglátja egy székely apó, és csak rákérdez:
- Hé te, miért lóbálod azt a kutyát a fejed fölött?
- Örömet szerzek neki!
- Mikor lesz ennek a kutyának így öröme?
- Majd ha leteszem a földre...

 VigyorA székely parasztbácsi befog a szekérbe, készül a szomszéd faluba rokonlátogatóba. A felesége is nagyon szeretne vele menni, ezért elkezd rimánkodni:
- Édes uram, hadd menjek már veled én is!
- Nem lehet, asszony!
- Légy szíves, ne hagyj itthon egyedül! Elleszek én hátul a saroglyán is.
A parasztbácsi azonban nem enged, egyedül vág neki az útnak. Útközben kitör a vihar, és egy villám belecsap hátul a saroglyába. A székely hátrafordul, és így morfondírozik:
- Ej, pedig de szépen kérte...

 VigyorUtazik a székely a vonaton. Fiatal diákok úgy tesznek, mintha nem bírnák lehúzni a vészfék fogantyúját, két kézzel belekapaszkodva színészkednek, miközben lesik az öreget. Egyszer az egyik így szól:
- Tata, nem próbálja meg ezt lehúzni, mert nekünk sehogy sem sikerül?
Az öreg odamegy, meghúzza a vészféket, a vonat megáll. Jön a kalauz nagy mérgesen:
- Ki volt?!
Mire az öreg székely nagy büszkén:
- Én, félkézzel!

VigyorA négernek, a székelynek és a románnak egyszerre születik gyereke. Mindhárman várnak a szülőszoba ajtaja előtt, hogy végre megláthassák a gyereküket. Egyszercsak kilép a szobából a nővérke:
- Uraim, gratulálok, mindhármuk gyereke egészséges. Csak egy baj van, összekevertük őket. Kérem fáradjanak be, és válasszák ki a sajátjukat.
Erre a székely egyből berohan, és felkapja a néger gyerekét. Mire az:
- Székely! Nem látod, hogy az az én gyerekem? Teljesen olyan mint én, a bőre színén is látszik.
Mire a székely:
- Lehet hogy a tied, de amíg ki nem derül melyik a románé, addig ez nálam marad!!!

 VigyorGombázni megy a székely meg a komaasszonya. Hazafelé menet az asszony nem állja meg szó nélkül:
- Hej, koma, de féltem én az erdőben, hogy lefog!
- Ugyan, komaasszony, már hogy fogtam volna le, hiszen vizes volt a fű.
- Ejsze, leterítettem volna a nagykendőt.

 VigyorFelborul a szekér, a székely fiú leül a kiborult széna mellé, minek siesse el a dolgot, rágyújt egy pipára. Arra megy a komája, leül melléje, az is rágyújt egy füstülőre. Hát így pipázgatnak, mikor a koma kiveszi a pipát a szájábul, oszt mögszólal:
- Fölborút?
Hát erre a fiú is kiveszi a szájából a pipát, s válaszol emígyen:
- Föl a.
Méregeti a koma a szekeret, aztán kérdi:
- Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:
- Kén biz a.
Szippant egyet a koma:
- Híjjak segítséget?
Füst kieresztve:
- Híjjá.
Újabb szippantás:
- Apád jó lesz?
Füst ki, vállrántás.
- Jó biz a.
Szipp, kérdés:
- Oszt hun van ü most?
Füst, felelet:
- A szekír alatt.

 VigyorSzékely bácsika rohan a vonat után, végül csak elkési, a vonat akkor gördül ki a peronról, mikor odaér. Erre a bácsi:
- Eredj csak, eredj, a jegy úgyes nálam van!

 VigyorA székely nyugodtan pipázik a kapu előtt, mikor látja, hogy felesége sírva rohan felé:
- Uram, a Sára terhes!
- Az az ő dolga - dörmögi a székely.
- De tőled van a gyerek!
- Az az én dolgom.
- Uram, viszem a kutyát, és a Tiszába vetem magam!
- A kutya marad, a többi a te dolgod!

VigyorKét székely télen megy az erdőre fát vágni. A kettő két különböző irányba megy, mire az egyik a másiknak:
- Gyere komám, mert fogtam egy medvét!
Ere a másik:
- Akkor hozd ide!
Az előző:
- Igen, de az istennek sem akar elengedni!

 VigyorA székely és a felesége vacsoráznak. A nő magára borítja a pardicsomos szószt. Azt mondja a férjének:
- Most nézz rám! Úgy nézek ki, mint egy disznó!
- Ja! Meg még le is etted magad!

 VigyorAz öreg székely kegyetlenül be van nyomva, mint a rajzszög, s a kocsmából hazafelé tart a szekéren bóbiskolva. Ezt meglátja a rendőr, s megállítja a fogatot.
- Bátyám, maga olyan részeg, hogy majd lefordul a kocsiról, szerencsétlen ló meg csak megy a feje után, még baleset lesz belőle.
Az öreg székely csak mordul rá egyet. A rendőr intézkedés gyanánt a következőket mondja:
- Bátyám, látva a jelenleg állapotát, mit szólna ahhoz, ha most elvenném a lovát?
A székely meghúzza a vállát, s közli :
- Mit szólhatnék? Rendőr vejem még úgysem volt!

 VigyorA székely atyafi szeret a pohár fenekére nézni, és egyre gyakrabban. Az asszonya ezt nem nézi jó szemmel, mert ha a férje túl sokat iszik, akkor durva, nem beszámítható. Egyik nap jönnek a tehenek a csordából haza, és szokásuk szerint egyenesen a vizes vályúnak esnek. Amikor befejezik az ivást, mondja az asszony a férjének:
- Látod-e te ember, ez csak egy marha, és mégis tudja mi az elég!
Erre az atyafi:
- Vízből én is tudnám, he!

 VigyorAz öreg székelynek 100 litert tejelő Riska tehene van, csodájára is jár az
ország-világ. Kimegy a bácsihoz a riporter is érdeklődni:
- Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az ön tehene ennyi sok tejet ad?
- Áááá, semmiség az egész, minden a kedvességen múlik.
- ??
- Minden reggel kimegyek az istállóba és megkérdem a Riskát, hogy "Mi lesz ma vacsorára? Tej vagy marhasült?"

VigyorA székely fiú vacsora közben így szól az anyjához:
- Idösanyám, nem elég savanyú ez a káposzta.
- Fiam, hát ez mákostészta.
- Annak elég savanyú.

VigyorA székely legény hazaviszi leendő feleségét, hogy bemutassa szüleinek, mire az apja a fülébe súgja:
- Ne vedd el fiam, tőlem van.
Legközelebb beállít a fiú egy másik lánnyal, az apja megint a fülébe súgja:
- Ne vedd el fiam, tőlem van.
Egy idő után a fiú beállít egy újabb lánnyal, mire az apja megint félrevonja:
- Ezt se vedd el fiam, ez is tőlem van.
Az anyja nem bírja tovább szó nélkül, magához inti a fiát:
- Fiam, vedd el bármelyiket, te sem apádtól vagy...

VigyorA székely bácsika 30 évig vágott fát, hogy elmehessen Las Vegasba egy kaszinóba és játszhasson egy jót. Elmegy a bankba, hogy megtudja, mennyi pénze van, és megnézze, hogy elég-e. Nem volt elég, ezért még 5 évig vág fát. Ekkor elmegy ismét a bankba, hogy megnézze elég-e. Ekkor sem volt elég a pénz, ezért még 10 évig dolgozott. 10 év múlva ismét benéz a bankba, és örömmel látja, hogy elég pénzt szedett össze. Gyorsan összepakolt, és utazott Las Vegasba. Bement egy kaszinóba és rögtön leült az első rulett asztalhoz. Mindent felrakott a feketére. Piros 28-as lett a nyerő. Ekkor a székely bácsika elmosolyodott, és csak annyit mondott:
- Könnyen jött, könnyen ment...

 

 VigyorÜl az öreg székely a vonaton, vele szemben egy öltönyös manager tipusú fiatalember. Az öreg székely egyszercsak kidobja a taccsot, pont a fiatalember ruhájára.
- Fúj, maga mocskos igénytelen paraszt! - pattan fel a fiatalember, mire az öreg:
- Én? Hát nézzen már magára...

 

 

VigyorSzékelyeknél az a szokás, hogy az esküvő után egyből a nászéjszakára kerül sor. Ha véres lesz a lepedő, akkor szűz volt a menyasszony. Azonban történt ez a következő képpen:
Megvolt az esküvő. Nászéjszaka. Kiderült, nem szűz a menyasszony. Hát kitalálja a férj, van még piros festék a spájzban, azonban nem talál csak zöldet. Most már mindegy, lesz ami lesz, bekeni vele a lepedőt. Másnap reggel összegyűlik a család az ifjú pár háza előtt. A pár félve hozza ki a lepedőt, kiterítik, mindenki elképedve figyeli azt. Erre egy vén kéjenc odalép a férjhez:
- Ez az fiam, fel az epéig!!!

VigyorA székely meg a fia kaszálnak a réten. Telnek az órák, egyszer csak megszólal a fiú:
- Idesapám, barchobázzunk!
Egy óra múlva jön is a válasz:
- Jó.
Ismét egy óra néma csend után:
- Gondút?
Estefelé:
- Gondútam.
Szótlanúl hazamennek. Másnap ismét kaszálnak a réten, egyszer csak a fiú megszólal:
- Rákérdezhetek?
- Ja.
- Empiriokriticizmus!
- Az. Hogy talátad ki?
- Hát, vót időm gondúkodni.

 

 

VigyorA székely fintorogva beleszagol a levegőbe:
- Fiam, te voltál?
- Nem.
- Asszony, akkor te?
- Nem.
- Akkor én.

 

 

VigyorAz öreg székely szállna fel a buszra, de azért még megkérdezi a sofőrt:
- Tessék mán mondani, oszt hova megyen ez a busz?
- Kolozsvárra.
- Oszt biztosan odamegy-e?
- Bácsikám, hát láthatja, hogy az van az oldalára kiírva, hogy Kolozsvár, tehát biztosan odamegy.
- Nem hiszek én az ilyen feliratoknak!
- Aztán mért nem hisz nekik, bácsika?
- Hát mer mikó egyszer a városban betértem a hivatalba, láttam ott egy ajtót. Ki volt írva, hogy NŐK, bementem, oszt WC vót.

 

 

VigyorAz öreg székely felkel reggel és azt mondja az asszonynak:
- Szépet álmodtam az éjjel!
- És mi volt az? - kérdezi az asszony.
- Bukaresten voltam.
- És mi volt abba olyan szép?
- Hát... hogy útlevél kellett hozzá!

 

 

 VigyorVándordiákot felveszi egy székely öreg a lovaskocsira. Mennek a falu felé a kanyargós úton. Egy kis idő múlva az öreg a lovak közé csap és száguldanak lefelé. Éles kanyar jön, a diák kapaszkodik és könyörög:
- Lassítson, mert itt halunk meg!
Erre az öreg:
- Már több mint negyven éve járok erre, de ezt a kanyart még mindig sikerült bevennem!
Majdnem lesodródnak az útról de sikerül a manőver. Az öreg még jobban hajtja a lovakat. Újabb kanyar, diák könyörög:
- Lassítson, mert itt halunk meg!
Erre az öreg:
- Már több mint negyven éve járok erre, de ezt a kanyart még mindig sikerült bevennem!
Ismét sikerül, az öreg még gyorsabban hajt és jön a következő kanyar. A diák nem szól semmit, az öreg biztosan tudja mit csinál. A kanyarnál kisodródik és felborul a kocsi, az emberek elrepülnek. Miután a por elült, az öreg földhoz vágja a kalapját és megtapossa:
- Már több mint negyven éve járok erre, de ezt a kanyart még sosem sikerült bevennem!

 

 

VigyorA tanfelügyelő megérkezik egy székely faluba, megkérdezi az éppen arra járó székely atyafit:
- Mondja bátyám ugye arra van az iskola?
- Ühüm....
Egy idő után találkozik egy másik atyafival, ettől is megkérdi:
- Mondja bátyám ugye arra van az iskola?
- Ühüm....
Egy idő után találkozik egy harmadik atyafival. Ettől is megkérdi:
- Mondja bátyám, ugye arra van az iskola?
- Igen kérem szépen, egyenesen arra található az általános iskola.
Meglepődik a tanfelügyelő ezen a kimeritő válaszon és megkérdezi:
- Ugye ön az értelmiséghez tartozik?
- Ühüm...

 

 

 VigyorA székely bácsi felutazik Budapestre. Életében először jár a magyar fővárosban, csodálkozva sétál jobbra-balra a nagy utcákon, tereken. Egyszer csak rájön a szükség nagyon erősen, nem bírja visszatartani. Úristen, most mi lesz, nincs WC a közelben! Az öreg körbenéz, lát egy apró lyukat a földön, hát belecsinál abba. Ballag tovább, és a közelben meglát egy lépcsőt lefelé, felette a táblával: CLUB. Lemegy az öreg, benyit, odabent füstös pincehelyiség, bömböl a zene, és csupa szeplős fiatal ropja a táncot. A székely igen csak elcsodálkozik:
- Mi ez itten? Szeplősök klubja?
- A francokat! - válaszol a pultos. - Csak valamelyik barom megint beleszart a ventillátorba...

 

 

 VigyorA székely meg a fia kaszálnak a lucernásban. Egyszercsak a fiú megszólal:
- Idösapám, itt ne kaszáljuk le a lucernát!
- Már mér' ne?
- Mer'életemben itt szerelmeskedtem először.
Kaszálnak tovább. Egy idő múlva a fiú megint megszólal:
- Idösapám, itt se kaszáljuk le a lucernát!
- Hát már mér' ne?
- Mer' amikor életemben először szerelmeskedtem, akkor itt állt a lány anyja.
- És mit mondott?
- Beeeeeee!

 

 

 VigyorAz öreg székely utazik a vonaton, a kalapja mellé tűzve egy jegy. Jön a kalauz:
- Jegyeket, bérleteket!
Az öreg erre elkezdi aggódva keresni a jegyet. A kaller, látván a jegyet a kalapra tűzve, gondolja, hogy megvicceli az öreget.
- Tudja mit öreg, mire végiellenőrzöm a kocsit meglegyen a jegy!
Az öreg székely csak ül nyugodtan. Végez a bakter, odalép az öreghez, kérdi:
- Megvan-e a jegy, öreg?
A székely erre elkezdi még kétségbeesetebben keresni a jegyet. Közben beérnek a végállomásra, így szól a bakter: - Na öreg, most az egyszer elengedem magát!
Az öreg leszáll, a kaller dagadó mellel kihajol az ablakon és így szól:
- Ott van a jegy a kalapjára tűzve.
Mire az öreg székely:
- Tudom fiam, az a múlt heti!

 

 

VigyorSzékely felesége a férjének.
- Azt híresztelik, hogy megcsalsz a szomszéd asszonnyal.
Székely kis gondolkodás után:
- Én dógom.
- De azt is mondják, hogy a szomszéd terhes?
- Ő dóga.
- Én nem bírom ezt így tovább, elköltözök.
- Te dógod.

 

 

VigyorA székelyek és a kínaiak csatában álnak. A császári követ átmegy a székelyekhez, megkérdi hányan vannak.
- 1500 vagyunk, mind vérre éhesek. És ti hányan vagytok?
- Egymillióan - válaszol a követ.
- Hú, Józsi bá nagy baj van. - mondja a székely követ - Hová fogjuk azt a sok halottat temetni???

 

 

VigyorÖreg székely ül a kocsmában és tiszta víz a nadrágja, odamegy hozzá Áron:
- Hát Tamáskám, csak nem összehugyoztad magad?
- De bizony! Tegnap este ő nem akart fölállni, ma én nem fogok...

 

 

VigyorMiért van a juhásznak juhászbojtára?
- Míg a juhász nyáron reggeltől estig döglik egy fa alatt az árnyékban, legyen valaki, aki vigyáz a nyájra.

 

 

 VigyorA járás börtöneinek igazgatója évi körútját tette a fennhatósága alá tartozó börtönökben. Az egyik állomása egy kis elzárt faluban volt. Megáll autójával, kiszáll, a börtön kapualjában egy békésen pipázó atyafit talál.
- Jó napot!
- Adj isten!
- A börtönőr hol van?
- Otthon van, a felesége beteg uram.
- Hát a börtönigazgató?
- Lakodalomba ment.
- És maga kicsoda?
- Én vagyok instállom a rab.

 

 

 VigyorA székely elmegy a fiával fát vágni. Vágják a fát, a fiúnak elege van már az apja parancsolgatásából, és hátába vágja a fejszét. 5 perc múlva megszólal a székely:
- Fiam, ez vicc volt, vagy direkt?
5 perc múlva a fia:
- Direkt, apám.
Újabb 5 perc múlva:
- Az jó, mert viccnek elég durva lett volna.

 

 

 VigyorAz öreg székelyhez egy újságíró látogat le falura, hogy riportot készítsen kisiskolások részére.
- Kérem mondja el egy napját!
- Hát édes fiam, reggel felkelek, megeszek egy 1/2 oldal szalonnát. megiszok rá 4-5 pálinkát...
- Na de bátyám ezt így nem lehet, mondja inkább hogy könyvet olvas.
- Jól van fiam. Tehát felkelek reggel, megeszek egy 1/2 oldal szalonnát. Elolvasok 4-5 könyvet, aztán addig dolgozok kinn a szántón, amíg olyannyira megnő a tudásszomjam, hogy 5-6 könyvet ismét el kell olvasnom. Bele is szédülök a sok olvasásba és ezért lefekszek, pihenek egyet. Mikor felébredek, megeszek egy jó nagy darab csülköt 1 kg kenyérrel. Ebéd után elmegyek a "KÖNYVTÁRBA". A Pista már rendszerint ott vár. Együtt elolvasunk vagy 12-t, egészen addig, amíg a könyvtár bezár. Utána meg átmegyünk a Józsihoz, mert neki meg "NYOMDÁJA" van...

 

 

 VigyorKét székely bácsi találkozik a piacon. Egyik kérdezi:
- Mit adtál a lovadnak tavaly amikor kólikás volt?
- Korpát meg melaszt!
Egy hét múlva újra találkoznak:
- Korpát meg melaszt adtam a lovamnak, mégis megdöglött!
- Az enyém is!

 

 

 VigyorSzékely bácsi bepippan a fiára, el akar helyezni egy pofont a srác arcára. Srác lehajol, a pofon csattan az anya arcán. Székely bácsi néz, néz, majd megszólal:
- Na, ott is jó helyt van....

 

 

VigyorFéllábú, falábú székely utazik a vonaton. A vele szemközt ülő atyafi nézi a falábat, majd megkérdi:
- Tölgy?
- Nem'a.
- Bükk?
- Nem'a.
- Gyertyán?
- Abbiz'a.
- A'jó! Nem nyilallik..

 

 

 VigyorSzékely apó ül a meleg szobában. Kint ömlik az eső. Valaki kopog. Az apó ül tovább. Ismét kopognak. Megint csak ül. Erősen kopognak. Kiszól az öreg:
- Fiam, te ázol odakint?
- Teázik a fene, édesapám, be akarok menni!

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 114
Tegnapi: 104
Heti: 662
Havi: 4 897
Össz.: 1 399 021

Látogatottság növelés
Oldal: SZÉKELY VICCEK 1
ERDÉLY-SZÉKELYEK-SZÉKELY ÍZEK RECEPTEK-SZÉKELY VICCEK-MAGYARORSZÁG MA - © 2008 - 2023 - ad-vesz.hupont.hu

A HuPont.hu jelszava az, hogy itt a honlapkészítés ingyen van! Honlapkészítés Ingyen

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »