ERDÉLY-SZÉKELYEK-SZÉKELY ÍZEK RECEPTEK-SZÉKELY VICCEK-MAGYARORSZÁG MA

ERDÉLY-SZÉKELYEK-RÁKOS DAGANAT MEGELŐZÉS-SZÉKELYFÖLD TÖRTÉNELEM ÉS MAGYAR NÉPHAGYOMÁNYOK

 

A LEGHÍRESEBB MAGYAR BETYÁROK

 

1 Zöld Marci (Berettyóújfalu, 1790. körül - Fegyvernek, 1816. december 6.) Híres Alföldi, Sárrétibetyárvezér volt a 19. század elején. 1816. november 26-an EGY Öcsödi tanyán fogták el, majd kivégezték. A magyar irodalomban ÉS AZ ponyvairodalomban egyik leggyakrabban ábrázolt english betyár: magáról Zöld Marciról IRT Jókai Mór, Petőfi Sándor, Gaál József ÉS a 20. századbanKörmendi Lajos van, egyik társáról Pedig Vörösmarty Mihály.

Zöld Marci Elleni tanúvallomások:

betyyyyyyyyyyyyyyyyar.jpg

Sobri Jóska 2 (Erdőd (Vas megye), 1810. - Lápafő, 1837. február 17.),

betyyyyyyyyyyyyyyyyar11.jpg

 mas változatban Zsubri Jóska, Eredeti Neven Pap József, Híres DunántúliBetyár. Apja, Pap István a Sopron vármegyeiSobor faluból került Vas vármegyébe, AZ Erdőd majorba kanásznak, where Jóska nevű fia született. Valószínűleg innen származik a Sobri ragadványnév.A Legenda szerint fiatalkori rossz Társaság terelte a rossz UTRA. Mar 18 eves korában inkább legénykedésből, menta bűnöző szándékkal részt Vett EGY Bakonyi disznólopásban, majd AZ eltulajdonított jószág értékesítésében. A cselekményre azonban Hamar Fény derült, s Jóskát a törvényszék a kar megtérítésére ÉS a Szombathelyi börtönben letöltendő Két Év büntetésre, továbbá pálcázásra ítélte.A néphagyomány szerint a börtön átalakította a fiatalembert. Romantikus mesék szólnak a porkolábnéval Valo Szerelmi kapcsolatáról. Egyik rabtársától megtanult írni ÉS olvasni, öltözködése is megváltozott. Mikor hazatért, cifra ruhát viselt, már KÉSZ kalandor volt. A börtönből Valo szabadulásáról is többféle mendemonda kering. AZ egyik szerint megszökött a foglárné segítségével, a másik szerint kitöltötte büntetését.1835-Ben társával, Fényes Istók bojtárral kirabolták a kolomposi juhászt. Istókot elfogták ÉS felakasztották, Sobrinak azonban sikerült megszökni AZ igaszságszolgáltatás elől. Ettől kezdve bújdosásra kényszerült. Csakhamar a Bujdosó szegénylegények vezérévé vált, akikkel a Dunántúl Erdős vidékein garázdálkodott. Alvezérét Milfajt Ferkónak hívták. (Milfajt Ferkó kalap iskolát végzett, s Több nagyúrnál szolgált inasként, Sobri bizalmasa ÉS tanácsadója lett.) A Bakonyi ÉS a hozzá Kozel lévő Vas, Zala, Győr ÉS Veszprém vármegyék voltak működésük területei. Bandájukkal először Gazdag Számadó juhászokat, kereskedőket fosztogattak. Sobri 1836-Tilalom követte el talan leghíresebb rablását. Kónyiban A győri Káptalan pénztárát fosztotta ki, sa kasznár Minden vagyonát is elrabolta. Másik Híres tette Hunkár ezredes kirablása volt, Mély eset mar végzetesnek bizonyult számára, MERT AZ áldozat (akinek Ezúttal Szó szerint EGY fillért SEM hagytak házában) nagytekintélyű ÉS befolyásos férfiú volt. AZ ezredes személyesen a királynál ÉS a nádornál tett panaszt, a Nemzetközi Geofizikai Év vármegyék ÉS a Kormányzati szervek szigorú ÉS megfelelő intézkedésekre utasíttattak.A közvélemény eddigre mar félte Sobri nevét. AZ országban gyakoriak voltak a rablások, melyeket akkor is AZ o számlájára írták, ha tartózkodás mellett o követte el. Veszélyessé vált AZ utazás. A kancellária a bűnözés megállítása érdekében mozgósította kalapot Vármegye katonaságát, s valóságos hajtóvadászatot rendelt el. Sobri Jóska fejére 100 arany vérdíjat tűztek ki. AZ üldözött Sobri csapatát kétfelé osztotta: Az egyik Milfajt vezetésével a Vértes féle vonult, o egy másikkal a Bakonyon a Tolna féle tartott. Alvezérét érte utol a végzet Elõbb: Milfajt EGY elfajult mulatság Soran saját magát Lotte MEG, a sebesült betyárt elfogták ÉS 1836. december végén a "talpon allo" (rögtönítélő) Bíróság felakasztatta.

Sobrit ÉS Öt társát 1837. február 17-en kerítették a Somogy ÉS Tolna megye határán, Lápafőnél. Itt szabályszerű ütközet alakult ki, a sarokba szorított betyárok bátran védekeztek, MEG SEM sebesülten MEG adták magukat. Sobri folyamatosan tüzelt a 30-35 Fónyi katonára, akik végül mégis közelébe férkőztek, s EGY Tiszt lándzsával rontott rá. A betyár célba Vette, de amikor rádöbbent, Hogy körül van véve, a fegyvert magazin Ellen fordította ÉS szíven Lotte magát. Társainak AZ ezt követő zűrzavarban sikerült kereket oldaniuk. Rózsa Sándor utan a leghíresebb english betyárnak tartják. Neve körül valóságos kultusz alakult ki: mesék, dalok ÉS táncok őrzik emlékét. Halála utan ötven évvel késõbb a szájhagyomány szerint "Sobri el" - AZ Alföldön Gazdag Számadó, Amerikában GYÓGYSZERÉSZ stb. Alakja AZ 1800-as években a közbiztonság english elrettentő helyzetének szimbólumává Lett: Georg Schobri, Räuberhauptmann der in Ungarn (Leipzig, 1837); Schubery, le bandita Hongrois (Párizs, 1837) c. művekben ÉS AZ hasonlóképpen egykorú Hazai irodalomban: Sobri (Pest, 1837), Vahot Imre: Sobri család Vas megyében (English Föld népei ÉS, 1848. I. 13.) Eötvös Károly: A Bakony rossz bérlet (Buapesti Hírlap, 1887.). A századfordulón a ponyvakiadványok kiszínezték kalandos életét, ES MEG hozzáillesztettek tartózkodás mellett történt részleteket. Például: Sobri Jóska a bérlő ÉS rettegett bakonyi betyár élete ÉS kalandjai (Budapest); Sobry Jóska a bérlő Úri betyár kalandjai vagy a Rinaldo Rinaldini english (Budapest). Sobri szereplője Krúdy Gyula Több novellájának is.

Emlékére:

3-Rózsa Sándor (Röszke [1], 1813. július 16. - Szamosújvár, 1878. november 22.) AZ egyik legismertebb english Betyár.

betyyyyyyyyyyyyyyyyar222.jpg

 

Élete:

Anyját Kántor Erzsébetnek[1] hívták. Apját, Rózsa Andrást korán elveszítette, MERT lólopásért felakasztották. Mas források szerint rablás közben Bácskán agyonütötték.[1] Mindez Nagy hatással volt életének további alakulására. Analfabéta volt. Első bűntettét Kiskunhalas határában követte el. A Halasi külterületen, Balotapusztán, Darabos István gazdától Két meddő tehén ellopása miatt 1836-tilalom indult ellene ELJÁRÁS 23 eves korában, ekkor került a Szegedi börtönbe. Szökése utan futóbetyárrá Lett ÉS hírhedt betyárkalandok sokasága kapcsolódott nevéhez. Hatvan kitudódott bűnesete ismert. Megölt Két katonát, a Makói csendbiztost, tanyákat rabolt ki, szarvasmarhákat, lovakat hajtott el. Mindezért Állandó menekülésben, üldöztetésben volt része. AZ Alföld hatalmas pusztáin, tanyáin bujkált, állítólag a Veszelka családnál talált gyakorta menedéket. 1845-Ben kegyelmi kérvényt nyújtott egy királyhoz, miszerint szeretne becsületes életet élni. Azonban a kérvényt elutasították.

 

Rózsa Sándor a börtönben theresienstadti

betyyyyyyyyyyyyyyyyar444.jpg

1848. október 13-an a Honvédelmi Bizottmány mentelmével csatlakozott a szabadságharchoz 150 fős szabadcsapatával, szokatlan kinézetükkel ÉS harcmodorukkal sikereket is arattak, azonban fegyelmezetlenség miatt a csapatot Hamarosan feloszlatták. Rózsa Sándor Szeged környékén csikósnak Allt ÉS megnősült. A Szabadságharc leverése utan természetesen el akarták fogni, ES Bár sikerült elmenekülnie, de Megint bujdosni kényszerült. AZ a hír járta ROLA, Hogy forradalmi szervezkedés irányítója, Nemzetközi Geofizikai Év elfogatása érdekében szokatlanul Magas, 10 000 pengő vérdíjat tűztek ki a fejére. Sokáig ennek ellenére sikerült kézre keríteni SEM, mígnem 1857-Ben komája, bizonyos Katona Pál Szegedi tanyás Gazda kiadta a pandúroknak. Tárgyalását 1859 februárjában tartották. A szabadságharcban Valo részvétele OTA Nagy népszerűségnek örvendő betyárt tartózkodás mellett merték kivégeztetni, AZ ítélet életfogytig tartó börtön lett. A büntetést Kufstein várában kezdte letölteni, szigorú őrizet alatt. ITT 1865-Ig raboskodott, majd Theresienstadtban, Késõbb Péterváradon őrizték. 1868-Tilalom amnesztiával szabadult.

betyyyyyyyyyyyyyyyyar333.jpg

Rózsa Sándor annyira karizmatikus személyiség volt, Hogy kufsteini rabsága alatt vasárnaponként pénzért lehetett megnézni a piactéren.[Forrás?] Sokan akarták látni. Kufsteinben o volt AZ egyetlen köztörvényes fogvatartott.

Szabadulása utan megpróbált becsületesen élni, de AZ előítéletek ezt Szinte lehetetlenné tették. Nemzetközi Geofizikai Év Hát Megint összeszedte cimboráit. Postakocsikat, vonatokat raboltak ki. Nevezetes a Kistelek melletti rablása, melynek Soran a síneket felszedve siklatták ki a vonatot. A vonaton Utazó vadászkatonák Hét társát lelőtték, Sándor térdét EGY Golyó roncsolta, Nemzetközi Geofizikai Év Megint elfogták. Rablógyilkosságért először halálra ítélték, majd ezt 20 évig tartó börtönre változtatták - vagyok várbörtönből[2] megszökött. Ráday Gedeon Királyi Biztos fogatta el 1869. január 12-én. AZ 1872-es per Soran életfogytig tartó rabságra ítélték,

1898 MAGYAR NEMZETI MÚZEUM-Történeti fényképtár

betyyyyyyyyyyyyyyyyar555.jpg

Idézet AZ ítélet hiteles példányából: 4784 szám, 1874 Őfelsége a Király nevében. A Pesti Kir. itélő tábla Rablás ÉS orgazdaság büntette miatt vádolt Rózsa Sándor és Társai vádlottak Ellen sommás Úton letárgyalt bűnügyet, melyben AZ Aradi kir. törvényszék kiküldött tanácsa 1872 évi december 24-en 5638/62 sz. kelt ítéletével Rózsa Sándor, Rózsa András, Tombácz Antal, Csonka Ferenc, Szabó Imre vádlottakat a rablás bűntettében pénzverde közvetlen tetteseket bűnösöknek nyilvánította.

Rózsa Sándort AZ 1872 évi 5358 sz. Kelt ítélet, mellyel ifj Varga János kárára 1846 évben elkövetett rablás AZ 1872 évi 5359 sz ítélet mellyel 1848 tilalma Kucsera Antal kárára elkövetett tolvajság AZ 1872 évi 5360 sz itélet mellyel 1846 tilalma Több Makói lakos kárára elkövetett rablás Megjegyzés: (31 körüli ítéletet sorol Fel a Dokumentum. Mindnek közös jellemzője Hogy Név szerint felsorolja, Hogy kinek a kárára elkövetett rablások, tolvajságok a bűnei EGY esetben szerepel gyilkosság (1872 évi 5581 sz.) AZ utolsó eset: "1872 évi 5637 sz ítélet alapján mellyel 1868 évi november hó 14-én ÉS december hó 8 A Vasúti Társulat Ellen a Vaspálya sínéi felszedésével ÉS A Vonat megtámadásával elkövetett rablási kísérlet ÉS rablás bűntettében bűnösnek mar kimondatott életfogytiglani börtönre, ... ". Itt folytatódik a bűntársak ügyeinek felsorolása.

Szamosújvárra 1873-ban. május 5-en került, AZ 1267. törzskönyvi számon tartották fogva. A börtönben szabóság, illetve késõbb gyengesége miatt harisnyakötés volt a munkája. Egészsége azonban nagyon megromlott, s 1878. november 22-engümőkórban megállítsák a szamosújvári fegyházban MEG.

 betyyyyyyyyyyyyyyyyar666.jpg

 

 

Rózsa Sándor felbukkanásával nyert igazi értelmet a "betyárbecsület" Szó. Valódi igazságosztó volt - nemcsak a Nép, de a többi haramia között van. A korabeli jólértesültek szerint csakis a pökhendi gazdagoktól Vett el, másokkal Igen bőkezűen bánt: elismerését fejezte ki Szívesen jutalmazással.
A zsákmányt MinDig egyenlően porciózta ki zsiványcimborái között, magának sosem hagyva Többet, menta másnak. Több mi: barátai családját is felkarolta, ha bajba jutottak. Rózsa Eredeti mestersége szerint Pásztor volt - es lám, késõbb, betyárként SEM Lett hűtlen szakmájához: Komoly "karriert" futott a menta a Nép "pásztora".

Alakját idealizálták védencei, mi Több: emberfeletti képességek birtokosaként tartották számon. Egyes történetek szerint mérhetetlen varázsereje volt, amellyel boszorkányok ajándékozták MEG. Ez a fajta tisztelet bálványisztikus tartózkodás mellett Ritka mas Népek betyármitológiájában SEM: Elég Csák AZ angol folklór töretlen népszerűségnek örvendő haramiájára,
Robin Hood-ra gondolnunk.
Ha hihetünk a szájhagyománynak, AZ Alföldi fenegyereken tartózkodás mellett fogott a Golyó SEM, MERT burokban jött világra. [1] Mara elmondhatjuk, Hogy AZ ido szintúgy tartózkodás mellett hagyott nyomot rajta. Karizmatikus alakja rendre fölbukkant AZ évszázadok Soran Irodalmi alkotásokban, ponyvafüzetekben, népszínművekben, nótaslágereket ihletett - de a Rózsa-legendárium visszaköszön csárdák, utcák ÉS közterek neveiben is. Mi SEM természetesebb annál Hát, Hogy a pandúrokat leleményesen kicselező betyárkirály a képernyőt mégsem kerülhette el. A feledhetetlen
tévésorozatnál Talan Csák Hofi Géza számtalan ismétlést megért paródiája emlékezetesebb.

Rózsa Sándor a
XXI. században SEM mutat különösebb hajlandóságot a visszavonulásra. Mielőtt épp a múlt ködébe veszne legendája, valakinek eszébe ötlik egész Event, Miféle tanulságokkal is szolgálhat aktuálisan EGY ilyen Nagy formátumú Ember a Világ számára. Legutóbb Ópusztaszeri Nemzeti Történeti AZ Emlékparkban bukkant Fel EGY nagyszabású kiállítás főszereplőjeként. A szervezők Rózsa születésének 195. évfordulóján gigászi munkával összegyűjtött, Eredeti dokumentumokkal ÉS tárgyakkal, valamint autentikus zenével adóztak a betyárkirály emlékének. A jubileumot, Rózsa Sándor személyét ÉS A betyárkultuszt zsandár-betyár Interaktív játékkal kombinált Szabadtéri dínomdánom ("betyártoborzó") hozta Még Közelebb AZ emberekhez.

Rózsa idejében AZ ENSZ-ben. "Betyárfészken", azaz Csongrád megyén Tul van sokaknak szállt a bátorságuk Inaba, ha szárnyra kapott a hír, miszerint a Nagy Betyár "összevonta szemöldökét egy".
Hogy akkor vajon mi táplálta ÉS táplálja tartva a mai napig a Rózsa-kultuszt? Talan a betyárvezér zabolátlan Szabadság-ÉS igazságvágya, valamint embersége AZ, amivel Oly könnyû manapság is azonosulni. Hiszen ne felejtsük el, Hogy törvényellenes cselekedeteiért MinDig is vezekelni kívánt, söt: Az 1848-as Szabadságharc idején a forradalmárok nézeteiért csapatával küzdött.
Rózsa szabadságról alkotott fogalmai ÉS becsületről azonban a törvényeken kívül ÉS azokon felül álltak. AZ a Biztos - gondolhatta -, ha o magazin Vészi kézbe az igazság dolgát ÉS társaival egyénileg gondoskodik arról, Hogy mindenki megkapja, AMI kijár Neki.

RÓZSA SÁNDOR VIDEÓK:


 

Emlékezete:

Irodalmi ÉS ponyvafeldolgozások mar életében valótlan események egész Sorat Neki tulajdonítják; Nemzetközi Geofizikai Év például Fekete Miklós: Híres Alföldi Betyár Rózsa Sándor viselt dolgai (Pest, 1859); Rózsa Sándor élete ÉS borzalmas rablásai c. Ponyva (Pest, 1871); Rózsa Sándor a bérlő Alföldi haramiavezér élete ÉS vakmerő kalandjai.

Irodalmi igényű feldolgozások (Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond) Mindegyike felhasználja a szájhagyományban ÉS a ponyvákról ismert kalandokat. Hire Oly messzire jutott, Hogy német ponyván is Megjelent. Rózsa Sándor alakjához kötődnek mas betyárok által elkövetett tettek is. Népballadai hősként Valo megjelenése másodlagos. A legkülönbözőbb balladákat énekelték nevével, de egyet SEM lehet konkrétan Rózsa Sándor kalandjával azonosítani. A legközismertebb "Bakony erdő gyászban van, Rózsa Sándor halvát van ..." kezdetű, amelyet korábban különböző betyárok nevével énekelték. Közönséges kocsmai verekedés áldozatáról Szol. A Dél-Alföldön, elsősorban Szeged Gazdag környékén a Rózsa Sándorral kapcsolatos balladaköltészet.

A ENGLISH BETYÁROKAT-Száva-SÁNDOR FESTŐMÜVÉSZ FESTETTE MEG.

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 80
Tegnapi: 104
Heti: 628
Havi: 4 863
Össz.: 1 398 987

Látogatottság növelés
Oldal: BETYÁROK
ERDÉLY-SZÉKELYEK-SZÉKELY ÍZEK RECEPTEK-SZÉKELY VICCEK-MAGYARORSZÁG MA - © 2008 - 2023 - ad-vesz.hupont.hu

A HuPont.hu jelszava az, hogy itt a honlapkészítés ingyen van! Honlapkészítés Ingyen

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »